راهنمای نگارش

راهنمای نگارش مقاله (مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم)

اهداف و چشم انداز
مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، فصلنامه مؤسسه ملی تحقیقات سلامت است که در حال حاضر به زبان فارسی و با خلاصه انگلیسی چاپ می‌شود. هدف از انتشار این مجله، افزایش دانش پژوهشگران درباره‌ی سیاست‌گذاری، مدیریت و  تصمیم‌گیری در نظام سلامت است. مجله از مقالاتی با موضوعات زیر استقبال می‌کند:
عوامل اجتماعی مرتبط با سلامت، نظام‌های خدمات بهداشتی، ارزیابی نظام‌های سلامت در سطح ملی و منطقه‌ای، تخصیص منابع، مقررات برنامه‌های سلامت، نظام مالی و بیمه‌های خدمات بهداشتی، روش‌های پرداخت، سیاست‌گذاری سلامت و دیگر موضوعات مرتبط.
انواع مقالات
 • مقالات اصیل پژوهشی  (Original Article): مقاله‌ی اصیل پژوهشی حداکثر ۵۰۰۰ کلمه بدون احتساب چکیده مقاله است. این نوع مقاله باید شامل قسمت های عنوان، چکیده(فارسی و انگلیسی) مقدمه، روش کار، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، کاربرد در تصمیمهای مرتبط با نظام سلامت و منابع باشد.
 • مقالات مروری (Review Article): مقالات مروری بدون احتساب چکیده بیشتر از ۵۰۰۰ کلمه نباشد. مقالات مروری از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه مقاله ارسالی، حداقل دو مقاله اصیل در مجلات معتبر چاپ کرده باشند و تسلط کامل به موضوع داشته و شامل چکیده، مقدمه، روش پژوهش، سرتیترهای اولیه و ثانویه، بحث، نتیجه گیری و منابع است.
 • مقالات خلاصه سیاستی (Policy brief): خلاصه‌ سیاستی،گزارش و تحلیل مربوط به چالش­ها و مشکلات یک موضوع مرتبط  با سلامت (در سطح ملی یا بین المللی) و ارائه پیشنهادات سیاستی در آن حوزه می باشد. هدف نگارش خلاصه سیاستی ترویج بکارگیری شواهد علمی در سیاست‌گذاری بخش سلامت می باشد.
 • تجربه موفق (Best Practice) :  این نوع مقاله به منظور ارائه تجارب و دستاوردهای مهم در بخش سلامت در حوزه‌های مختلف بهداشت، درمان، آموزش و پژوهش می باشد. این نوع  مقاله کوتاه حداکثر دارای ۱۵۰۰ کلمه با یک نمودار یا شکل یا جدول و نهایتا ۵-۳ منبع می باشد.
 • مقاله کوتاه (Short Communication): مقاله کوتاه حداکثر دارای ۱۵۰۰ کلمه (بدون احتساب چکیده) با یک نمودار یا شکل یا جدول و نهایتا ۱۰ منبع می‌باشد. این نوع مقاله به منظور ارائه موثر و سریع یافته های پژوهشی به چاپ می‌رسد. چکیده این مقالات ساختاریافته (مقدمه، روش‌ کار، نتایج، نتیجه‌گیری، واژگان کلیدی) و حداکثر ۱۵۰ کلمه می باشد.
 • نامه به سردبیر (Letter to Editor): این نوع مقاله هیچ‌گونه شکل و جدولی ندارد و خلاصه فارسی آن حداکثر ۱۵۰ کلمه و متن آن حداکثر ۱۲۰۰ کلمه است و نهایتا ۵ منبع معتبر دارد.
 • مطالعات موردی (Case Studies): گزارشات موردی بیشتر از ۵ صفحه نباشد.
هیأت سردبیری در پذیرش، ویرایش ( با کسب اجازه از نویسندگان) و یا رد مقاله آزاد است.
نحوه ارسال مقاله
 • نویسندگان بایستی مقاله خود را به صورت الکترونیک در تارنمای مجله (http://hakim.hbi.ir) بارگذاری کنند و یا آن را به آدرس الکترونیک hakim_nihrtums.ac.ir ارسال نمایند. ارسال مقاله بایستی در دو فایل جداگانه (فایل اول با اسم و مشخصات نویسندگان و فایل دوم بدون نام و مشخصات نویسندگان) ارسال شود.
 • همچنین یک نامه‌ی درخواست چاپ مقاله(Covering Letter) امضاء شده و یک فرم اظهارنامهی(تعهدنامه) امضاء شده توسط تمامی نویسندگان (قابل دستیابی از تارنمای مجله) برای هر مقاله بایستی تهیه و ارسال شود.
 • مقاله نباید قبلاً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجلات دیگر ارسال شده باشد و لازم است
  نویسندگان مقاله در نامه درخواست چاپ، این مورد را درج نمایند.
 • لازم است متن مقاله با ذکر نام فایل در نرم‌افزار  Word فارسی با فونت BMitra، سایز ۱۲و انگلیسی با فونتNew Roman Times، سایز ۱۰ و به‌صورت Single Space و با حاشیه‌های مشخص از اطراف تایپ شده باشند. عکس‌ها با فرمت JPEG یا GIF لزوما با کیفیت بالاتر از ۲۰۰dpi باشند تا واضح‌ترین تصویر را در نسخه‌ی تارنمای مقاله داشته باشند.
هزینه ی چاپ: این مجله هیچ هزینه ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی کند.
حقوق معنوی: تمام محتوای مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم تحت حقوق معنوی بین المللی قرار دارد. این مجله برای استفاده ی غیرتجاری شما است. کپی، توزیع، ارسال، نمایش یا چاپ محتوای مجله با کسب اجازه کتبی؛ قابل انجام است.
پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی کننده و شماره‌ی طرح در انتهای متن مقاله آورده شود.
تعارض منافع: نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.
فرایند داوری مقاله: همه ی مقالات بصورت محرمانه داوری می شوند.
دور ریختن مدارک ارسال شده : زمانی که مقاله چاپ شد، تمامی موارد ارسالی شامل متن مقاله، اشکال و غیره بعد از شش ماه دور ریخته می‌شوند.
غلط‌گیری : یک فایل الکترونیک قبل از چاپ مقاله به نویسنده‌ی مسئول ارسال می‌شود تا اشتباهات احتمالی را اصلاح نماید. اصلاحات بایستی به روشنی یادداشت شده و در اسرع وقت به دفتر مجله ایمیل شوند.
اختصارات و نشانه ها: فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنید. از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید. اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده در متن بایستی آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازه گیری باشد.
 
راهنماهای اخلاقی (ملاحظات اخلاقی بایستی در قسمت روش کار آورده شود)
 • مشخص کنید رضایت آگاهانه از تمامی شرکت کنندگان در پژوهش و یا در صورتی که شرکت کنندگان کودک هستند از والدین یا سرپرست قانونی آنها گرفته شده است. نام مؤسسه هایی که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است آورده شود؛
 • در متن مشخص نمایید که برای حفظ و نگهداری از حیوانات آزمایشگاهی از راهنماهای مؤسسه ملی سلامت و یا راهنماهای مؤسسه خودتان استفاده میکنید. توجه کنید که ارائه مجوز از کمیته ی اخلاق زیستی برای کارآزمایی های بالینی یا مطالعات مشابه ضروری است؛
 • درج کد اخلاق مقاله در انتهای مقاله جهت نشر الزامی است.
ساختار مقالات
در تنظیم و نگارش قسمت‌های مختلف مقالات ارسالی باید موارد زیر رعایت گردد:
  • ساختار مقالات پژوهشی:
مقالات پژوهشی باید به ترتیب حاوی بخش‌های اصلی صفحه‌ی عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، روش کار، نتایج، بحث، نتیجه‌گیری، کاربرد در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با نظام سلامت، تشکر و قدردانی، منابع، عنوان و چکیده‌ی انگلیسی باشند.
۱. صفحه‌ی عنوان: بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی کامل، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد.
۲. چکیده فارسی: به‌طور ساختار یافته شامل قسمت‌های مقدمه، روش‌کار، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و واژگان کلیدی (بین ۳تا ۵کلمه) و در محدوده‌ی ۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه تنظیم شود. برای انتخاب واژگان کلیدی از لیست Mesh ایندکس مدیکوس استفاده شود http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html نویسندگان بایستی توجه کنند که چکیده به درستی محتوای اصلی مقاله را در برگیرد.
۳. چکیده انگلیسی: شامل عنوان انگلیسی، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان (آخرین مدرک تحصیلی)، وابستگی دانشگاهی نویسندگان، چکیده مقاله، واژگان کلیدی و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد. اطلاعات ارائه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان فارسی باشد.
۴. مقدمه: باید حاوی اهمیت موضوع و هدف پژوهش باشد. در این بخش نیازی به تفصیل موضوع پژوهش و یا ارائه داده‌ها و نتیجه‌گیری پژوهش نیست.
۵. روش کار: باید حاوی روش دقیق پژوهش، مشاهده یا آزمایش باشد. اگر از وسیله‌ای استفاده شده، لازم است نام و آدرس سازنده در پرانتز ذکر شود. اگر از روش مشخصی استفاده شده است، لازم است منبع مورد استفاده ذکر شود. در غیر این صورت لازم است روش اجرا به حدی به روشنی بیان شود که قابل تکرار توسط پژوهشگران دیگر باشد. اگر از دارویی استفاده شده است، نام ژنریک، میزان و راه استفاده بایستی ذکر شود. روش‌های آماری و نرم‌افزار استفاده شده برای تحلیل داده‌ها بایستی ذکر شوند.
۶. یافته‌ها: باید در قالب متن، جداول، نمودارها و عکس‌ها به روشنی بیان شود. لازم نیست همه‌ی یافته‌ها در قالب متن آورده شوند. به جای آن می‌توان به جدول مربوط ارجاع داد. مقالات طولانی ممکن است نیاز به زیربخش‌هایی داشته باشد (به خصوص در بخش یافتهها و نتیجه‌گیری) تا متن را واضح‌تر نماید.
۷. بحث: باید حاوی یافته‌های جدید و مهم تحقیق و مقایسه آنها با نتایج پژوهش‌های مرتبط دیگر و دلایل مشابهت و یا اختلاف در نتایج باشد. از تکرار بخش یافته‌ها در این بخش خودداری گردد. محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیر بودن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
۸. نتیجه‌گیری: باید حاوی جنبه‌های مهم و جدید پژوهش و نتیجه‌گیری حاصل از آن باشد. پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در این بخش قابل طرح است.
۹. کاربرد در تصمیمهای مرتبط با سیاستگذاری در نظام سلامت: با توجه به رسالت مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم در ارائه پژوهش‌های مرتبط با سیاستگذاری، مدیریت و تصمیم‌گیری در نظام سلامت؛ لازم است نویسندگان، کاربرد نتایج پژوهش خود را در تصمیم‌های مرتبط با سیاستگذاری در نظام سلامت توضیح دهند. در این بخش، باید به این سوالات پاسخ داده شود: ۱) قبل از انجام این تحقیق، در مورد موضوع مطالعه شده چه می دانستید؟؛ ۲) مطالعه حاضر چه اطلاعاتی را به دانش موجود اضافه می کند؟؛ ۳) نتایج مطالعه حاضر، چگونه می‌تواند بر تصمیم‌سازی‌های مرتبط با سیاست‌گذاری و مدیریت نظام سلامت کشور اثر بگذارد؟(در این بخش، نویسندگان باید با توجه به محدودیت‌های مطالعه خود قضاوت نمایند و چنانچه محدودیت‌های مطالعه در حدی است که توانایی تأثیر بر تصمیمات گروه مخاطب خود را ندارد، حتماً باید عنوان شود که هنوز زمان نتیجه‌گیری برای اجرا نرسیده و به این که گام بعدی چیست و برای رسیدن به یک پاسخ صحیح و کامل چه مطالعات دیگری نیاز است؛ اشاره نمایند).
پاسخ هرکدام از این سوالات، باید روشن، شفاف و کمتر از  ۵۰ کلمه باشد. باید توجه شود که این بخش از مقاله، تکرار سایر بخشهای مقاله نظیر چکیده و یافته‌ها نباشد، از یافته‌های مطالعه استنتاج شده باشد و توسط اطلاعات ارائه شده در قسمت بحث حمایت شود. اگر مخاطب مستقیمی نظیر یک وزارتخانه یا اداره خاص وجود دارد، لازم است در این بخش به نام آن اشاره شود.
۱۰. تشکر و قدردانی: در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌های همکار در پژوهش که در معیار نویسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گیرند؛ قدردانی کرد. این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که هرگونه کمک فنی یا مشارکت در نوشتن متن مقاله داشته‌اند و یا مدیر گروهی که پشتیبانی عمومی داشته است. پشتیبانی مالی، مواد و وسایل نیز بایستی ذکر شوند.
۱۱. جداول و اشکال: در مجموع نباید بیش از۶ عدد باشند. جداول را به شکل عکس ارسال نکنید. عنوان جدول بالای آن قرار گیرد و هرگونه توضیحی در پایین جدول بیاید. اشکال بایستی از کیفیت بالای تصویری برخوردار باشند. عناوین شکل زیر آنها قرار میگیرد. داده‌ها نباید همزمان در متن، جدول و شکل بیایند (اعداد و نوشته‌های داخل جدول و نمودار به فارسی باشد).
۱۲. منابع: 
باید برای هر مقاله‌ی ارسال شده منابع به روز ارائه شوند. مسئولیت صحت منابع با نویسندگان مقاله است. برای کاهش خطا، بهتر است نویسندگان، خوانندگان را به متون اصلی ارجاع دهند. منابع بر اساس ترتیب استفاده در متن، شماره‌گذاری شوند و در انتها به ترتیب شماره‌های ذکر شده در متن فهرست شوند. تمامی منابع شامل منابع فارسی زبان نیز در فهرست منابع، به انگلیسی نوشته شوند. لطفاً نام ۶ نویسنده‌ی اول مقاله را در منابع درج نمایید و برای بقیه از”et al.” استفاده کنید.
نحوه نگارش انواع منابع اعم از مقاله یا کتاب به شرح ذیل است:


•    کتاب:
Surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.                                                                                            
Example:Kates M. Techniques of Lipidology. ۲nd ed. New York: Elsevier; ۱۹۹۲: ۱۷۲-۵.

•    فصلی از یک کتاب:
Surname and initials of the author(s) of the chapter. Title of the chapter. In: surname and initials of the author(s). Name of the book. Edition no. Place of publication: Publisher; Year: Pages.
Example:Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd ed. New York: Raven Press; ۱۹۹۵: ۴۶۵-۷۸.

•    مقاله ی ارائه شده در کنفرانس
Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the ۷th world congress on Medical Informatics; ۱۹۹۲ Sep ۶-۱۰; Geneva, Switzerland. ۱۹۹۲: ۱۵۶۱-۵.

•    گزارش
Surname and initials of the author(s) of the report. Title of the report. The name of the organization to which the report is written: country, city. Year: Pages. Author (s). Title of the report. A report to x: Country, City. Year: pages.


•    موضوعات نقل شده از اینترنت
Author (s). Title. [cited ۲۰۰۱ Mar ۸]. Available from: http://....

•    پایان‌نامه
Surname and initials of the author(s) of the thesis. (dissertation). Title of the Thesis. City: University; Year: pages.

توجه: اگر مقاله‌های به زبان دیگری غیر از انگلیسی نگاشته شده اسـت، لازم است زبان اصلی مقاله در انتها در داخل پرانتز بیاید.
-مثالی از یک مقاله فارسی:
Nedjat S, Majdzadeh R, Rashidian A. Admission of medical students from bachelor’s degree: why? Hakim Research Journal ۲۰۰۷; ۱۰(۲): ۱-۷. (in Persian)

-مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسـخه فارسـی آن در مقاله استفاده شده است:
Bagherloo S. End of Traditional Marketing Area. (Translation). Zimen S, ed. ۲nd ed. Tehran: Mobaleghan Publication; ۲۰۰۴: ۴۹-۵۰. (in Persian)


بقیه موارد رفرنس‌نویسی باید مطابق اصول نگارش منابع ونکوور باشد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ساختار مقالات خلاصه سیاستی:
مقالات خلاصه سیاستی باید حاوی بخش‌های اصلی صفحه‌ی عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، یافته های پژوهش، بحث و نتیجه‌گیری، توصیه های سیاستی و چکیده انگلیسی باشند.
۱. صفحه عنوان: بایستی شامل عنوان مقاله، نام و نام‌خانوادگی کامل، آخرین مدرک تحصیلی و وابستگی دانشگاهی نویسندگان، به همراه نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد. عنوان نباید بیش از ۲۰ کلمه باشد.
۲. چکیده فارسی: نباید بیش از ۲۵۰ کلمه باشد و شامل مقدمه، یافته­ها، نتیجه گیری، توصیه های سیاستی و واژگان کلیدی  است.
۳. مقدمه:  این بخش  توضیح مختصری در مورد پیشینه سیاست است که شامل معرفی موضوع، خلاصه جستجوی ادبیات پیشین، چالش­ ها و مشکلات احتمالی، سوالات کلیدی تحلیل و هدف مطالعه می­باشد. در این بخش عوامل مرتبط با موضوع و مواردی که بر آن تأثیر می گذارد توضیح داده می‌شود. همچنین اهمیت موضوع بیان می‌شود.
۴. یافته ­های پژوهش: در این بخش درباره‌ی پژوهش صورت گرفته و یافته های آن مطالبی را ارائه کنید. قبل از ارائه یافته‌های خود، روش‌هایی را که برای جمع‌آوری داده‌ها یا رسیدن به نتیجه‌گیری استفاده شده‌اند، شرح دهید. چالش ها، محدودیت ها، مزایا و فرصت‌هایی را که یافته های تحقیق/پروژه شما برای این موضوع خاص ارائه می دهد، بیان کنید. از این قسمت، برای تفسیر داده های خود استفاده کنید. این بخش بدنه اصلی مقاله را تشکیل می­دهد و ممکن است به زیربخش هایی با عناوین کوتاه تقسیم شود.
۵.بحث و نتیجه­ گیری: در این بخش  باید تفسیر یافته ها بیان می­شود. پیامدهای مطالعه، اقداماتی که در مراحل بعدی باید انجام شود و هر توصیه ای مربوط به تحقیقات آتی، در مورد این سیاست، به تفصیل شرح داده شود. نتیجه گیری نهایی و اصلی بیان شود و توضیحی در مورد ارتباط یا اهمیت آنها با موضوع و مشکل مورد بررسی داده شود.
۶.توصیه های سیاستی: توصیه هایی را بر مبنای یافته ها و نتایج پژوهش ارائه دهید. این بخش باید به وضوح توصیه های مرتبط با سیاست مورد بررسی، را همراه با تفاسیر دقیق بیان کند. توصیه ها باید بیانیه های روشن همراه با توصیه های ملموس به سیاست‌گذاران باشد. بهتر است توصیه ها را به عنوان لیستی از نکات مهم ارائه دهید. توصیه ها باید با توجه به یافته ها و شواهد تحقیق نگارش شوند.
۷.صفحه چکیده انگلیسی: شامل عنوان انگلیسی، نام و نام‌خانوادگی نویسندگان (آخرین مدرک تحصیلی)، وابستگی دانشگاهی نویسندگان، چکیده مقاله، واژگان کلیدی و نشانی دقیق پستی، آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده‌ی مسئول باشد. اطلاعات ارائه شده در این صفحه مطابق با اطلاعات صفحه عنوان و چکیده فارسی باشد.

 
 • چکلیست نهایی
نویسندگان بایستی مطمئن شوند که قبل از ارسال مقاله به دفتر مجله موارد زیر را رعایت کرده اند:

۱. صفحه ی عنوان بایستی شامل عنوان کامل، نام نویسنده/ نویسندگان همکار، درجه تحصیلی و وابستگی دانشگاهی آنها همراه با آدرس الکترونیک، تلفن و نمابر نویسنده مسئول باشد.
۲. 
چکیده ساختار یافته و حداکثر در۲۵۰ کلمه تنظیم شود.
۳. منابع مطابق دستور نگارش منابع مجله تنظیم شود.

۴. جداول، اشکال و عکس ها؛ عنوان و شماره داشته باشند. اطلاعات ارائه شده در متن، در جدول تکرار نشده باشند.

۵. پاسخ به سؤالات مطرح شده درخصوصکاربرد نتایج پژوهش در تصمیم های مرتبط با سیاستگذاری در نظام سلامت.

۶. اظهارنامه امضاء شده از طرف همه ی نویسندگان مقاله (تعهدنامه).

۷. بیان منبع مالی و تعارض منافع در پژوهش.

دفعات مشاهده: 31944 بار   |   دفعات چاپ: 2236 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 258 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به فصلنامه پژوهشی حکیم می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Hakim Journal

Designed & Developed by : Yektaweb